ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.ΣΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ