ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.ΣΥ (ΠΡΩΗΝ ΗΛΠΑΠ)