ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αθήνα  10  Αυγούστου  2017

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

          Μετά  την  ευόδωση  των  προσπαθειών  μας  σχετικά  με  τη  χορήγηση  του  επιδόματος  επικίνδυνης  και  ανθυγιεινής  εργασίας  στους  εργαζόμενους  με  την  ειδικότητα  του  οδηγού  στις  δημοτικές  συγκοινωνιακές  επιχειρήσεις,  εμφατικά  και  εκ  νέου  θέσαμε  το  θέμα  της  παραβίασης  της  αρχής  της  ισότητας  που  προέκυπτε  από  την  αδικαιολόγητη  εξαίρεση  και  άλλων κατηγοριών  του  προσωπικού  των  δημοτικών  επιχειρήσεων  συγκοινωνιών  από  τη  χορήγηση  του  προαναφερθέντος  επιδόματος.

          Και  αυτές  οι  προσπάθειές  μας  ευδοκίμησαν  και  στέφθηκαν  με  επιτυχία. 

          Η  σχετική  πρότασή  μας – τροπολογία  έγινε  αποδεκτή  από  τον  Υπουργό  Εσωτερικών  κ.  Πάνο  Σκουρλέτη  και  εντάχθηκε  στο  σχέδιο  νόμου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  με  τίτλο:  «Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  θεσμικού  πλαισίου  οργάνωσης  &  λειτουργίας  των  Δημοτικών  Επιχειρήσεων  Ύδρευσης  Αποχέτευσης – Ρυθμίσεις  σχετικές  με  την  οργάνωση,  τη  λειτουργία,  τα  οικονομικά  και  το  προσωπικό  των  Ο.Τ.Α.» 

          Με  την  ψήφιση  του  προαναφερθέντος  σχεδίου  νόμου  (26.7.2017)  και  τη  δημοσίευσή  του  ως  νόμος  του  κράτους  στην  Εφημερίδα  της  Κυβέρνησης  (ν.  4483/31.7.2017  αρ. φύλλου  107),  επεκτείνεται  η  χορήγηση  του  επιδόματος  επικίνδυνης  και  ανθυγιεινής  εργασίας  (άρθρο  98)  σε  τέσσερις  (4)  επιπλέον  ειδικότητες  (μηχανοτεχνίτες,  ηλεκτροτεχνίτες,  βαφείς,  φανοποιοί)  του  προσωπικού  των  δημοτικών  συγκοινωνιακών  επιχειρήσεων.

          Σταθερά  και  αταλάντευτα,  ως  έχουμε  υποσχεθεί, βαδίζουμε  στο  δρόμο  της  διεκδίκησης,  του  αγώνα  και  της  προσπάθειας  ανάταξης  των  εργασιακών  προβλημάτων.

 

 Η  προσπάθεια  συνεχίζεται

                                     Ο  αγώνας  συνεχίζεται

                                                                       Η  ελπίδα  είναι  εδώ

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ