ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 29ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ο.Σ.Μ.Ε

                                                                                   Αθήνα  14  Δεκέμβρη  2016

 

   

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 

     Στις  12  και  13  Δεκέμβρη  2016  πραγματοποιήθηκε  το  29ο  Τακτικό  Πανελλαδικό  Εκλογοαπολογιστικό  Συνέδριο  της  Ο.Σ.Μ.Ε.

Από  τις  αρχαιρεσίες  που  διεξήχθησαν  προέκυψαν  τα  παρακάτω  αποτελέσματα:

 

ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 Ψήφισαν  161  αντιπρόσωποι  σε  σύνολο  176.

Έγκυρα  ψηφοδέλτια:  160    

Έλαβαν:

 ΕΝΩΤΙΚΗ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

  ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΝΕΝΩΝ     112   ψηφοδέλτια     Έδρες   13    

                                                                                                    Ποσοστό   70% 

 

Δ Α Κ Ε-ΟΣΜΕ      19   ψηφοδέλτια         Έδρες      2       Ποσοστό   11,87%

 

Δ Α Σ-ΟΣΜΕ         13   ψηφοδέλτια         Έδρες           Ποσοστό     8,12%

 

Ε.Α.Κ                     11   ψηφοδέλτια         Έδρες      1       Ποσοστό     6,87%

 

Ε.Α.Σ                       5   ψηφοδέλτια          Έδρες      0       Ποσοστό     3,12%ΓΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  ΣΤΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΗΣ  Γ.Σ.Ε.Ε.

 

Ψήφισαν  50  αντιπρόσωποι  σε  σύνολο  50.

Έγκυρα  ψηφοδέλτια:  48    

Έλαβαν:

 ΕΝΩΤΙΚΗ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

  ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΝΕΝΩΝ     48   ψηφοδέλτια     Έδρες  4    

                                                                                        Ποσοστό   100% 

 

   

Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

 

       Ο  Πρόεδρος                                                            Ο  Γεν.  Γραμματέας

Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                           Διομήδης  Καρακωνσταντής