ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΞΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ