ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "Πλιάτσικο στη συγκοινωνία - Πλιάτσικο στη μεταφορά"