Θέσεις ΟΣΜΕ επί του Σχεδίου Νόμου για ΤΑΞΙ

Αθήνα  28  Μάρτη  2012
 
Προς
Υπουργό  Υποδομών,  Μεταφορών
&  Δικτύων
κ.  Μάκη  Βορίδη
 
 
ΘΕΜΑ:  «Παρατηρήσεις  επί  του  σχεδίου  νόμου  ‘Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών,  Μεταφορών,  Δημοσίων Έργων  και  άλλες  διατάξεις’
ΜΕΡΟΣ  Β΄
‘Ρύθμιση  θεμάτων  επιβατικών  δημόσιας  χρήσης αυτοκινήτων’»
 
 
Κύριε  Υπουργέ,
Μετά  από  έκτακτη  σύσκεψη  των  σωματείων  μελών  μας,  έχουμε  να  σας  καταθέσουμε  τις  παρακάτω  θέσεις  μας:
i)  να  προβλεφθεί  έκδοση  αδειών  ΤΑΧΙ  στους  επαγγελματίες  οδηγούς  που  έχουν  προϋπηρεσία  ως  οδηγοί  ΤΑΧΙ  τελευταία  δεκαετία,  αποδεικνυόμενη  από  τα  ένσημα  του  ΙΚΑ,  όπου  θα  παρέχουν  αυτοπρόσωπη  εργασία.
ii)  Να  απαλοιφθεί  η  παρ.  2  του  άρθρου  83  και  να  ισχύει  η  έννοια  της  έδρας  ως  είχε  στο  ν.  3109/2003.
iii)  Αύξηση  των  συντελεστών  του  μαθηματικού  τύπου  έκδοσης  νέων  αδειών  (άρθρο  85  παρ.  2).
iv)  Εκπροσώπηση  των  εργαζομένων  στα  περιφερειακά  συμβούλια  του  άρθρου  85  παρ.  3  που  θα  ορίζεται  από  τα  κατά  τόπους  σωματεία  εργαζομένων  ΤΑΧΙ.
v)  Να  προβλεφθεί  Δευτεροβάθμιο  Πειθαρχικό  Συμβούλιο  (άρθρο  103).
 
vi)  Να  καθοριστούν  ποια  είναι  τα  οικονομικά  κριτήρια  και  ποια  η  οικονομική  επιφάνεια  των  φυσικών  προσώπων  (άρθρο  107  παρ. 1  εδάφιο  δ).
 
Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε
 
Ο  ΠρόεδροςΟ  Γεν.  Γραμματέας
 
Βασίλης  ΔημητρόπουλοςΓιώργος  Τσιρίδης