Δελτίο Τύπου για ΕΛΠΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Η  Ομοσπονδία  Συνδικάτων  Μεταφορών  Ελλάδας  (ΟΣΜΕ)  συμπαρίσταται  και  εκφράζει  την  αμέριστη  αλληλεγγύη  της  στον  αγώνα  των  εργαζομένων  στην  ΕΛΠΑ,  προκειμένου  να  καταβληθούν  άμεσα  οι  δεδουλευμένες  αποδοχές  τους  και  να  συναφθεί  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας.
 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ  την  πρακτική  της  επιχείρησης,  η  οποία  αποβλέπει  στη  μη  τήρηση  των  νόμιμων  υποχρεώσεών  της,  καθώς  και  την  κωλυσιεργία  της  να  διαπραγματευτεί.
 
ΚΑΛΟΥΜΕ  και  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ  από  την  επιχείρηση  να  καταβάλλει  αμέσως  τις  δεδουλευμένες  αποδοχές  των  εργαζομένων  και  να  προσέλθει  στο  τραπέζι  των  διαπραγματεύσεων,  προκειμένου  να  έχουμε  ως  αποτέλεσμα  την  υπογραφή  σύμβασης.
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ