ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΕΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ

Αθήνα  11  Αυγούστου  2017

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Η πανηγυρική δικαίωση των εργαζομένων των ΚΤΕΛ σε σχέση με το επίδομα άνευ εισπράκτορα είναι πλέον γεγονός.

Μετά από έναν μακρό και δύσκολο δικαστικό αγώνα στον οποίο συμμετείχε ενεργά η Ομοσπονδία μας  (ΟΣΜΕ) με πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ των εργαζομένων από τον πρώτο βαθμό έως και τον Άρειο Πάγο, εκδόθηκαν οι με αρ. 1002 και 1006/2017 αποφάσεις του Αρείου Πάγου με τις οποίες επιλύονται υπέρ των θέσεων των εργαζομένων όλα τα νομικά ζητήματα που είχαν προκύψει σε σχέση με το επίδομα άνευ εισπράκτορα.

Ειδικότερα, με τις ανωτέρω αποφάσεις γίνεται δεκτό ότι:

 α) η εκτέλεση καθηκόντων εισπράκτορα από τον οδηγό αποτελεί πρόσθετη εργασία σε σχέση με αυτή για την οποία προσλήφθηκε

β) το επίδομα άνευ εισπράκτορα αποτελεί αμοιβή για πρόσθετη εργασία και ως εκ τούτου δε μπορεί να περικοπεί μονομερώς βάσει των μνημονιακών διατάξεων του 2012

γ) το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από την τελευταία ισχύσασα ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ΚΤΕΛ, την με αρ. 50/2010 ΔΑ, οι όροι της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν ως ενοχικοί όροι των ατομικών συμβάσεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ

δ) υπόχρεα για την καταβολή του επιδόματος άνευ εισπράκτορα στους οδηγούς των μετόχων είναι τα νομικά πρόσωπα των ΚΤΕΛ και όχι οι μέτοχοι που έχουν προσλάβει τους οδηγούς.

Σημειώνουμε μάλιστα ότι τα ΚΤΕΛ Ιωαννίνων και Ευβοίας που ήταν διάδικοι στις υποθέσεις επί των οποίων εκδόθηκαν οι ανωτέρω αρεοπαγιτικές αποφάσεις, μετ΄ επιτάσεως ισχυρίζονταν ότι το οικονομικό αυτό βάρος βαρύνει τους ίδιους τους μετόχους, παρά το γεγονός ότι τα ίδια επιβαρύνονταν με την εν λόγω παροχή από τότε που αυτή θεσπίστηκε έως την παράνομη περικοπή της.

Οι ανωτέρω κρίσεις του Αρείου Πάγου ως προς τη φύση και την υποχρεωτικότητα της εν λόγω παροχής τυγχάνουν εφαρμογής σε όλα τα ΚΤΕΛ της χώρας.

Με απλά λόγια, οι οδηγοί όλων των ΚΤΕΛ της χώρας δικαιούνται για κάθε μέρα οδήγησης χωρίς εισπράκτορα πρόσθετη αμοιβή, η οποία προσδιορίζεται από την τελευταία ισχύσασα ΔΑ σε 5,90 € ημερησίως.

Αυτά τα ποσά θα υποχρεωθούν να καταβάλουν τώρα στους οδηγούς, όσα ΚΤΕΛ είδαν στην με αρ. 6/2012 ΠΥΣ μια ακόμα ευκαιρία για κερδοσκοπία σε βάρος των εργαζομένων και θεώρησαν ότι μπορούν να εκμεταλλευθούν την εργασιακή δύναμη των οδηγών και σε δεύτερη θέση «δωρεάν», με τους ήδη περικομμένους μισθούς λόγω της κατάργησης άλλων επιδομάτων.

Εξ αρχής είχαμε προειδοποιήσει ότι το επίδομα άνευ εισπράκτορα δεν καταργείται με την με αρ. 6/2012 ΠΥΣ επειδή αποτελεί αμοιβή για πρόσθετη εργασία.

Όσοι έσπευσαν να ερμηνεύσουν κατά το δοκούν την με αρ. 6/2012 ΠΥΣ και να περικόψουν το επίδομα άνευ εισπράκτορα μονομερώς, αποδεικνύονται απερίσκεπτοι και χωρίς επίγνωση των ευθυνών τους απέναντι στους εργαζόμενους αλλά και στους μετόχους τους, στους οποίους ανερυθρίαστα επιχείρησαν και να μετακυλίσουν το σχετικό κόστος.

Μετά τις ανωτέρω αμετάκλητες αποφάσεις, όλοι αυτοί θα έρθουν έναντι των τεράστιων ευθυνών τους.

 

Ο  αγώνας  συνεχίζεται

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ