ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την ΑΝΤΑΠΕΡΓΙΑ των ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

                                                                  Αθήνα  3  Φλεβάρη  2016

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Πολλά ΚΤΕΛ της χώρας όπως και πολλοί επαγγελματίες του κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών έχουν ανακοινώσει διακοπή των δρομολογίων τους την 4.2.2016.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν γνωστοποιήσει στο προσωπικό τους ότι δεν θα δεχθούν τις υπηρεσίες όσων δεν απεργούν, στους οποίους είτε δεν θα καταβάλουν καμία αμοιβή, είτε θα καταβάλουν μεν το ημερομίσθιο, χρεώνοντάς το όμως ως ημέρα κανονικής άδειας.

Η απόφαση αυτή «διαφημίζεται» ως ενέργεια συμπαράστασης και ενίσχυσης της γενικής απεργίας που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.

Στην πραγματικότητα, αυτό που εξαγγέλλουν οι εν λόγω εργοδότες συνιστά αρχετυπική μορφή ανταπεργίας  (lockout), η οποία απαγορεύεται ευθέως από το νόμο 1264/1982.

Η ανταπεργία τους αποτελεί τρόπο προβολής των δικών τους αιτημάτων,  και μάλιστα εντελώς ανέξοδο, διότι ήδη, λόγω των μπλόκων των αγροτών, οι επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές εκτελούνται με εξαιρετική δυσχέρεια και η επιβατική κίνηση είναι ανύπαρκτη.

Με την ανταπεργία τους, αποφεύγουν τις δαπάνες της εκτέλεσης των δρομολογίων, η οποία είναι καθαρά ασύμφορη για όσο υπάρχουν μπλόκα των αγροτών, αλλά και πετυχαίνουν μια τεράστια εξοικονόμηση μισθολογικού κόστους, με τη μη καταβολή του ημερομισθίου σε όσους  δεν απεργούν ή με τη χρέωση με μια μέρα κανονικής άδειας αντίστοιχα.

           Οι  προθέσεις επομένως όσων εξαγγέλλουν ανταπεργία  (lockout) όχι μόνο δεν είναι αγαθές και υποστηρικτικές προς τους εργαζόμενους, αλλά αντιθέτως στρέφονται ευθέως εναντίον τους, με τη χρήση ενός ούτως ή άλλως απαγορευμένου αγωνιστικού μέσου.

Ως εκ τούτου, όσοι δεν απεργήσουν και προσέλθουν κανονικά να εργαστούν την 4.2.2016 θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η κατά παράβαση της απαγόρευσης του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 1264 ανταπεργία είναι παράνομη και δεν αναστέλλει τις εργασιακές σχέσεις των μισθωτών που αποκλείονται από την εργασία. Επομένως, ο εργοδότης μη αποδεχόμενος την εργασία των μη απεργών καθίσταται υπερήμερος και οφείλει μισθούς υπερημερίας. 

Σε κάθε περίπτωση, καταγγέλλουμε με δριμύτητα αυτή την κατάφωρη παραβίαση του ν. 1264 από εργοδότες που έχουν ενδυθεί το μανδύα του αλληλέγγυου προς τους εργαζόμενους και αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην άντληση οικονομικού οφέλους από την απεργία μας.

Δεν θα πρέπει να λησμονούν όσοι μετέρχονται τέτοιων αντεργατικών και αντισυνδικαλιστικών μεθόδων ότι έχουν γνώση οι φύλακες και καμία τέτοια ενέργεια δε θα μείνει αναπάντητη από μέρους μας.

 

  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ