ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΟΣΜΕ

                                                                                                                    Αθήνα  13  Γενάρη  2015

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Οι πολιτικές θέσεις και η κομματική τοποθέτηση των παρατάξεων και των συναδέλφων που συμμετέχουν στα όργανα της ΟΣΜΕ είναι σεβαστές και, όλες ανεξαιρέτως, εφόσον συνοδεύονται από ενεργό δράση, συμβάλλουν στην προώθηση του σκοπού για τον οποίο υπάρχει η Ομοσπονδία, δηλαδή την υπεράσπιση και προαγωγή των συμφερόντων των εργαζομένων του κλάδου μας.

Σεβαστή και ευπρόσδεκτη είναι και κάθε κριτική, η οποία έχει ως αφετηρία και κίνητρο την αποτελεσματικότερη προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων που εκπροσωπούμε. Αντιθέτως όμως, η υπονόμευση της δράσης της Ομοσπονδίας χάριν της εξυπηρέτησης κομματικών σκοπιμοτήτων και η δυσφήμιση της διοίκησής της στο πλαίσιο ενός προκατασκευασμένου κομματικού λόγου, δε μπορεί να γίνει ανεκτή.

Με συνέντευξή του στην Εφημερίδα της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ «Εργαζόμενοι σε Κίνηση» (αρ. φύλλου 4, Δεκέμβριος 2014), ο Θανάσης Οικονόμου, μέλος του ΔΣ της ΟΣΜΕ, διατείνεται ότι στην ΟΣΜΕ η πλειοψηφία ανήκει σε παρατάξεις που ανεξάρτητα από τι λένε, λειτουργούν συνειδητά υπέρ των εργοδοτών, δηλαδή στην ΠΑΣΚΕ και στη ΔΑΚΕ, ότι η στάση της πλειοψηφίας είναι στάση που στηρίζει την κυβέρνηση και τα αφεντικά, είναι στάση υποταγής και άρνησης διεκδικητικού πλαισίου που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες των εργαζομένων (π.χ. συμβάσεις – συνθήκες εργασίας). Αναφέρεται μάλιστα το μέλος του ΔΣ στη στάση που τήρησε η Ομοσπονδία στις πρόσφατες απολύσεις στα ΚΤΕΛ, εκθέτοντας ότι για άλλη μια φορά φάνηκε στους εργαζόμενους ότι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από τέτοιου είδους συνδικαλιστές.

Θα ανέμενε κανείς ότι κάποιος που φτάνει στο σημείο να διατυπώσει τέτοιου είδους βαριές κατηγορίες, έχει προηγουμένως προσπαθήσει να κινητοποιήσει τα όργανα της Ομοσπονδίας (στα οποία μετέχει και ο ίδιος ως μέλος του ΔΣ) προς μια άλλη κατεύθυνση δράσης, ότι έχει υποβάλει προτάσεις που απορρίφθηκαν, ότι έχει λάβει πρωτοβουλίες για τη στήριξη εργαζομένων, για παράδειγμα εργαζομένων των ΚΤΕΛ, στους οποίους ειδικά αναφέρεται.               Το ελάχιστο που θα ανέμενε κανείς θα ήταν να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς της δράση της Ομοσπονδίας και να βρίσκεται καθημερινά στα γραφεία της, όπως δικαιούται και υποχρεούται, με δεδομένο ότι έχει συνδικαλιστική άδεια. Τίποτα από όλα αυτά δε συμβαίνει όμως. Ο συνάδελφος εμφανίζεται ως τιμητής όλων των υπολοίπων, όταν ο ίδιος ποτέ δεν έχει θέσει κανένα από τα ζητήματα που θέτει με την εν λόγω συνέντευξή του στα όργανα της Ομοσπονδίας.

Ο αγώνας που καταβάλει η Ομοσπονδία στα πολλά, πλέον, μέτωπα που είναι ανοιχτά στα εργασιακά όλων των κλάδων που εκπροσωπούμε είναι γνωστός. Αρκεί να ανατρέξει κανείς στα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις μας, για να διαπιστώσει το είδος και την ένταση των συνδικαλιστικών μας τοποθετήσεων και δράσεων αλλά και των δικαστικών ενεργειών στις οποίες προβαίνουμε για την προστασία των εργαζομένων του κλάδου. Όσοι εργαζόμενοι και σωματεία έχουν προστρέξει στην Ομοσπονδία, έχουν λάβει νομική συνδρομή και ανοιχτή υποστήριξη από εμάς. Οι εκατοντάδες παραστάσεις του προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Επιθεωρήσεις Εργασίας και Δικαστήρια σε όλη τη χώρα, από την Ξάνθη ως το Ηράκλειο, μαρτυρούν τον ενεργό ρόλο της Ομοσπονδίας ακόμα και στις ατομικές εργατικές διαφορές των μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων. Όσον αφορά την απελευθέρωση των απολύσεων στα ΚΤΕΛ, στην οποία ειδικώς αναφέρεται ο Θανάσης Οικονόμου, η Ομοσπονδία είναι πρωτεργάτης στην προσπάθεια για την ανατροπή της, με απεργιακές κινητοποιήσεις στην Καλαμάτα, όπου σημειώθηκαν οι πρώτες απολύσεις, με διαβήματα προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς, με συνεντεύξεις τύπου, και τέλος με την κατάθεσης αίτησης ακύρωσης του πδ 94/2014 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα οποιουδήποτε να ασκεί κριτική στη δράση μας, εάν τη θεωρεί ανεπαρκή. Η κατηγορία όμως ότι τα μέλη του ΔΣ που προέρχονται από τις πλειοψηφούσες παρατάξεις ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ λειτουργούν συνειδητά υπέρ των αφεντικών αποτελεί ευθεία μομφή για το ήθος και το ρόλο των προσώπων αυτών και δημιουργεί υπόνοιες για συνεργασία τους με τους εργοδότες εις βάρος των εργαζομένων. Επειδή ως διοίκηση της ΟΣΜΕ δεν μπορούμε να ανεχθούμε τη διατύπωση τέτοιων αβάσιμων κατηγοριών που σπιλώνουν την υπόληψή μας ως ανθρώπων και ως συνδικαλιστών, ούτε θα επιτρέψουμε τον εκχυδαϊσμό του συνδικαλιστικού λόγου στην Ομοσπονδία, ζητούμε από τον Θανάση Οικονόμου να τις ανακαλέσει. Σε περίπτωση που δεν το πράξει, θα κληθεί να τεκμηριώσει τις κατηγορίες αυτές, που με τόση ευκολία εξαπέλυσε εναντίον μας, ενώπιον των ποινικών και πολιτικών Δικαστηρίων στα οποία θα προσφύγουμε.

 

 

 

                                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ