ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για αγωγή και απόφαση απόρριψης αγωγής συνδυασμού Ε.Μ.Ε.Ι.Σ

                                                                                                         Αθήνα  5  Δεκέμβρη  2014

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

            Εκδόθηκε,  μετά  από  αρκετούς  μήνες  από  τότε  που  μέλη  της  παράταξης  ΕΜΕΙΣ  είχαν  ασκήσει  αγωγή  για  την  ακύρωση  των  τελευταίων  αρχαιρεσιών  της  Ο.Σ.Μ.Ε,  η  δικαστική  απόφαση  με  την  οποία  απορρίπτεται  η  αγωγή. 

Το  Δικαστήριο  έκρινε  ότι  τα  μεμονωμένα  πρόσωπα  που  την  άσκησαν  δεν  είχαν  το  δικαίωμα  από  το  νόμο  να  προσβάλλουν  το  κύρος  των  αρχαιρεσιών. 

Κατά  τη  διάρκεια  των  μηνών  αυτών,  η  εκκρεμότητα  της  εν  λόγω  αγωγής,  εμπόδιζε  την  κανονική  λειτουργία  της  Ομοσπονδίας  μας,  αφού  αδυνατούσαμε  να  αναλάβουμε  μετρητά  από  τις  συνεργαζόμενες  Τράπεζες.  Για  το  λόγο  αυτό  είναι  γνωστό  ότι  απευθυνθήκαμε  σε  όλα  τα  σωματεία  μέλη  της  Ο.Σ.Μ.Ε,  ζητώντας  έναντι  των  οφειλόμενων  συνδρομών,  ώστε  να  τακτοποιήσουμε  τις  υποχρεώσεις  μας  που  δεν  επιδέχονταν  αναβολής, όπως  η  μισθοδοσία  του  προσωπικού.

            Κατά  τις  τελευταίες  αρχαιρεσίες  εφαρμόσαμε  πιστά  το  νόμο  και  ακολουθήσαμε  τη  γνώμη  των  νομικών  της  ΓΣΕΕ  και  τις  δικαστικές  αποφάσεις  σχετικά  με  το  δικαίωμα  υποβολής  υποψηφιοτήτων  για  τη  ΓΣΕΕ.  Στο  πλαίσιο  αυτό  δεν  έγιναν  δεκτές  οι  υποψηφιότητες  αντιπροσώπων  στη  ΓΣΕΕ  από  όλες  τις  παρατάξεις,  εφόσον  οι  υποψήφιοι  προέρχονταν  από  σωματεία  που  εκπροσωπούνται  στη  ΓΣΕΕ  μέσω  του  Εργατικού  Κέντρου.  Όλες  οι  υπόλοιπες  παρατάξεις,  σεβάστηκαν  την  επιλογή  της  πιστής  τήρησης  του  νόμου  και  απέσυραν  τις  εν  λόγω  υποψηφιότητες,  αποδεχόμενες  με  υπευθυνότητα  και  σοβαρότητα  τις  αποφάσεις  των  συλλογικών  οργάνων,  διότι  ήταν  ολοφάνερο  ότι  η  νομιμότητα  δε  μπορεί  να  υποχωρήσει  έναντι  προσωπικών  απόψεων  ή  παραταξιακών  συσχετισμών.

            Σε  μια  περίοδο  που  το  συνδικαλιστικό  κίνημα  βάλλεται  από  όλες  τις  πλευρές,  είναι  ακόμα  πιο  επιτακτική  ανάγκη  η  τήρηση  της  νομιμότητας  και  ο  σεβασμός  των  αρχών  της  δημοκρατικής  λειτουργίας.  Η  επιλογή  των  οργάνων  της  Ομοσπονδίας  να  κινηθούν  με  βάση  αυτά  τα  κριτήρια  δικαιώθηκε  και  πιστεύουμε  ότι  θα  είναι  στο  μέλλον  αντιληπτή  από  όλους  η  σοβαρότητα  του  ρόλου  της  εκπροσώπησης  των  εργαζομένων.

 

                                                                                       ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ

Δείτε εδώ την αγωγή του συνδιασμού Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.

Κι εδώ την απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών.