ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Σ.Μ.Ε για την πρώτη απόλυση εργαζόμενου στα ΚΤΕΛ

                                                              Αθήνα  29  Αυγούστου  2014

 

  

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

 

            Η  πρώτη  απόλυση  εργαζόμενου  στα  ΚΤΕΛ  είναι  γεγονός.

 

            Η  πρώτη  απόλυση  εργαζόμενου  στα  ΚΤΕΛ  μετά  το  «πραξικόπημα»  του  Δεκαπεντάγουστου  (Π.Δ  94/2014).

 

            Η  πρώτη  απόλυση  εργαζόμενου  στα  ΚΤΕΛ  με  εισήγηση  και  υπογραφή  του  Υφυπουργού  Μεταφορών  κ.  Παπαδόπουλου.

 

            Η  πρώτη  απόλυση  εργαζόμενου  στα  ΚΤΕΛ  προς  εξυπηρέτηση  ιδιωτικών  συμφερόντων.

 

            Η  πρώτη  απόλυση  εργαζόμενου  στα  ΚΤΕΛ  στον  τόπο  καταγωγής  του  Πρωθυπουργού  στη  Καλαμάτα.

 

            Οι  εργαζόμενοι  σε  επαγρύπνηση.

 

         Οι  εργαζόμενοι  σε  εγρήγορση.

 

          Οι  εργαζόμενοι  σε  ετοιμότητα.

 

            Προς  υλοποίηση  των  αποφάσεων  της  Γραμματείας  Αστικών – Υπεραστικών  ΚΤΕΛ  της  28-8-2014. 

 

                                                                       ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ