ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 28ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

                                                                 Αθήνα  16  Δεκέμβρη  2013

  

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

 

Στις  12  και  13  Δεκέμβρη  2013  πραγματοποιήθηκε  το  28ο  Τακτικό  Πανελλαδικό  Εκλογοαπολογιστικό  Συνέδριο  της  Ο.Σ.Μ.Ε.

Από  τις  αρχαιρεσίες  που  διεξήχθησαν  προέκυψαν  τα  παρακάτω  αποτελέσματα:

 

 

ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ψήφισαν  168  αντιπρόσωποι  σε  σύνολο  192.

Έγκυρα  ψηφοδέλτια:  168    

Έλαβαν:

 

Π Α Σ Κ Ε            105   ψηφοδέλτια         Έδρες    12       Ποσοστό   62,50%

 

Δ Α Κ Ε-ΟΣΜΕ      21   ψηφοδέλτια         Έδρες      3       Ποσοστό   12,50%

 

Δ Α Σ-ΟΣΜΕ         15   ψηφοδέλτια         Έδρες      2       Ποσοστό     8,93%

 

ΕΝΙΑΙΟ  ΜΕΤΩΠΟ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ

                             8   ψηφοδέλτια         Έδρες      0        Ποσοστό    4,76%

 

Ε.Μ.Ε.Ι.Σ              7   ψηφοδέλτια         Έδρες       0        Ποσοστό    4,17%

 

Α.Σ                       6   ψηφοδέλτια          Έδρες      0        Ποσοστό    3,57%

 

ΑΥΤΟΝΟΜΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ    4  ψηφοδέλτια    Έδρες  0   Ποσοστό  2,38%

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ  

                            2  ψηφοδέλτια            Έδρες  0            Ποσοστό  1,19%   

 

 

Έναντι  του  2010

Ψήφισαν   222   αντιπρόσωποι  σε  σύνολο   246.

Έγκυρα  ψηφοδέλτια:    220.    

Έλαβαν:

 

Π Α Σ Κ Ε            159  ψηφοδέλτια        Έδρες   11           Ποσοστό  72,27%

 

Δ Α Κ Ε                 30  ψηφοδέλτια        Έδρες    2            Ποσοστό  13,63%

 

Δ Α Σ                    23  ψηφοδέλτια        Έδρες   2             Ποσοστό  10,45%

 

Ε.Α.Σ                     8  ψηφοδέλτια        Έδρες   0             Ποσοστό    3,65%

 

 

 

ΓΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  ΣΤΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΗΣ  Γ.Σ.Ε.Ε.

 

Ψήφισαν  37  αντιπρόσωποι  σε  σύνολο  44.

Έγκυρα  ψηφοδέλτια:  36    

Έλαβαν:

 

Π Α Σ Κ Ε          33  ψηφοδέλτια         Αντιπρόσωποι  3     Ποσοστό  89,19%

 

ΔΑΣ-ΟΣΜΕ        3   ψηφοδέλτια         Αντιπρόσωποι   0     Ποσοστό   8,11%

 

ΑΚΥΡΟ             1  ψηφοδέλτιο                                        Ποσοστό   2,70%     

 

Έναντι  του  2010

Ψήφισαν   57  αντιπρόσωποι  σε  σύνολο  62  και  έλαβαν:

 

Π Α Σ Κ Ε         51  ψηφοδέλτια        Έδρες   4            Ποσοστό  89,48%

 

Δ Α Σ                6   ψηφοδέλτια       Έδρες    0            Ποσοστό   10,52%

 

 

 

Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

 

Ο  Πρόεδρος                                                            Ο  Γεν.  Γραμματέας

 

 

Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                            Κων/νος  Νικολακόπουλος