ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΘ

                                          Αθήνα  5  Δεκέμβρη  2013

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

        H  Oμοσπονδία  Συνδικάτων  Μεταφορών  Ελλάδας  (Ο.Σ.Μ.Ε)  καταγγέλλει  την  αδράνεια  και  την  αδιαφορία  της  Πολιτείας  σχετικά  με  τις  υποχρεώσεις  της  προς  τον  ΟΑΣΘ.

        Η  ασυνέπεια  αυτή  του  Ελληνικού  Δημοσίου  έχει  ως  αποτέλεσμα  το  μαρασμό  της  επιχείρησης,  τη  μη  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεών  της  έναντι  τρίτων  και  τη  σημαντική  καθυστέρηση  των  δεδουλευμένων  αποδοχών  των  2.700  εργαζομένων.

Κατανοούμε  και  στηρίζουμε  τον  αγώνα  των  εργαζομένων  της  επιχείρησης. 

Καλούμε  την  Πολιτεία  να  αναλάβει  τις  ευθύνες  της  και  να  ανταποκριθεί  άμεσα  στις  υποχρεώσεις  της.

Καλούμε  το  επιβατικό  κοινό  να  κατανοήσει  και  να  στηρίξει  τον  δίκαιο  αγώνα  των  συναδέλφων  μας,  προκειμένου  και  η  εταιρεία  να  συνεχίσει  να  παρέχει  αξιόπιστες  υπηρεσίες  στο  επιβατικό  κοινό  της  Θεσσαλονίκης  και  οι  εργαζόμενοι  να  λάβουν  τις  δεδουλευμένες  αποδοχές  τους.

 

 

 

                                             ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ