ΚΗΡΥΞΗ 48ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ Ο.ΣΥ

 

(5)                                       Αθήνα  25  Γενάρη  2013

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

 

          Η  Κυβέρνηση  αποφάσισε  το  δρόμο  της  σύγκρουσης  αντί  του  διαλόγου  απέναντι  στους  εργαζόμενους  στις  Αστικές  Συγκοινωνίες  της  Αθήνας.

        ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ  την  σκληρή  και  απαράδεκτη  απόφαση  της  επιστράτευσης  για  τους  εργαζόμενους  στα  μέσα  σταθερής  τροχιάς.

        Το  Δ.Σ  της  Ομοσπονδίας  μας,  ύστερα  από  έκτακτη  συνεδρίασή  του  σήμερα  25/1/2013,  αποφάσισε  να  προκηρύξει:

 

48ωρη  απεργία  για  το  Σάββατο  26/1/2013  και  την  Κυριακή  27/1/2013

για  τους  εργαζόμενους  στις  οδικές  συγκοινωνίες  (Ο.ΣΥ  Α.Ε)

 

 

ΖΗΤΑΜΕ

 

α)  να  ανακληθεί  άμεσα  το  βάρβαρο  και  αντεργατικό  μέτρο  της  πολιτικής  επίταξης  στα  μέσα  σταθερής  τροχιάς

β)  να  ξεκινήσει  άμεσα  ο  διάλογος  για  σύναψη  Σ.Σ.Ε  στους  Οργανισμούς  Αστικών  Συγκοινωνιών  Αθήνας.

 

 

 

                                                         ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ