ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Σ.Μ.Ε 19 Οκτώβρη 2012

Αθήνα   27  Σεπτέμβρη  2012

Προς

όλα  τα  σωματεία – μέλη

της   Ο.Σ.Μ.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  34  του  καταστατικού  της  Ο.Σ.Μ.Ε  σας  καλούμε  σε Γενικό  Συμβούλιο  στις  19  Οκτώβρη  2012  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα 10:00  π.μ  σε  αίθουσα του  Ξενοδοχείου  ”STANLEY”  (Οδυσσέως  1,  Πλ.  Καραϊσκάκη),  με  τα  παρακάτω  θέματα  ημερήσιας  διάταξης:

1. Ενημέρωση  για:  α)  τις  Σ.Σ.Ε 

                            β)  τα  προβλήματα  των  κλάδων

2. Γενικά  θέματα

3.  Αποφάσεις

4.  Έκδοση  ψηφίσματος.

Στο  Γενικό  Συμβούλιο  θα  πάρουν  μέρος  οι  Πρόεδροι   των  σωματείων  μελών  της  Ο.Σ.Μ.Ε  και  κωλυομένων  αυτών  οι  Γεν.  Γραμματείς,  με  έξοδα  της  οργάνωσής  τους.

Στο  Γενικό  Συμβούλιο  επιβάλλεται  να  πάρετε  όλοι  μέρος,  και  ιδιαίτερα  στη  σημερινή  συγκυρία  που  ζούμε,  ώστε  να  αποφασίσουμε  από  κοινού  για  τον  τρόπο  αντίδρασής  μας.

Με  συναδελφικούς  χαιρετισμούς,                                                                         

Για  την   Ο.Σ.Μ.Ε

Ο  Πρόεδρος                                                                        Ο  Γεν.  Γραμματέας

Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                                            Νικολακόπουλος  Κων/νος