Δελτίο Τύπου - Ανασύνθεση Δ.Σ.

Αθήνα  11  Σεπτέμβρη  2012

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Μετά  την  απώλεια  του  Προέδρου  Βασίλη  Δημητρόπουλου,  κατά  τη  συνεδρίαση  της  Ολομέλειας  του  Δ.Σ  της  Ο.Σ.Μ.Ε  στις  11-9-2012  έγινε  ανασύνθεση  της  Εκτελεστικής  Γραμματείας  της  Ομοσπονδίας.

Η  νέα  σύνθεση  του  Δ.Σ  έχει  ως  εξής:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 1.   Πρόεδρος  Αμπλάς  Θεμιστοκλής – ΚΤΕΛ
 2.  Α' Αντιπρόεδρος  Μουρατίδης Γιάννης - ΟΑΣΘ Θεσσαλονίκης
 3.  Β' Αντιπρόεδρος  Μασσάς Γιώργος - Ο.ΣΥ  
 4.  Γεν. Γραμματέας  Νικολακόπουλος  Κων/νος – Ο.ΣΥ 
 5.  Γραμματέας Οργανωτικού  Καρακωσταντής Διομήδης - Ο.ΣΥ
 6.  Γραμματέας Οικονομικού  Παπαδάκης Γιάννης - Φορτηγά Σ.Ε.Ο.Φ.Α.Ε
 7.  Γραμματέας Τύπου

 Πατουλιός Παναγιώτης - ΚΤΕΛ

 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.

  8.  Γουλιελμάκης Γιάννης - Τουριστικά Κρήτης
  9.  Τσιρίδης Γιώργος Ο.ΣΥ
 10.   Μπασάκος Χρήστος - Φορτηγά Θεσσαλονίκης

 11.

 Μάνης  Γιάννης – Ο.ΣΥ  
 12.  Στάθης Παναγιώτης - Ο.ΣΥ  
 13.  Κούβαρης Γιώργος   - Ο.ΣΥ  
 14.  Μαστραγγελής Γιώργος - Ο.ΣΥ  
 15.  Τσαρίδης Νικήτας - ΟΑΣΘ Θεσ/κης